organisch

naast de materiële aspecten wil de 0rganische Architectuur ook aandacht geven aan de
sociale en geestelijke dimensies van het bouwen.
     Sociale aspecten, o.m.
     de relatie van het gebouw tot zijn omgeving,
     de kwaliteit dat het gebouw uitstraalt,
     de beperking van de milieuimpact
     de samenwerking tussen de verchillende bouwpartners

     Geestelijke, spirituele aspecten: o.m.
     de ruimte, de architectuur beinvloed de mens, beïnvloed zijn stemmingen, zijn
     harmonie, draagt bij aan zijn ontplooiing,
     kleur, vorm, licht/donker, symmetrie/ assymetrie..... gebouwkwaliteiten kunnen
     zielskwaliteiten worden.
     de organische architectuur wil mee het leven helpen ontwikkelen, door mede het
     leven in zich te dragen, wonen is leven,

     Materiële aspecten:zonder enige twijfel, ecologisch bouwen.

 

Heidegger 1954